SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,معاون وزیر,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'معاون وزیر,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,معاون وزیر') OR (`po`.`tags` LIKE 'معاون وزیر')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۴ تیر ۱۳۹۷
2018 June 25 /
/ 12 شوال 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'معاون وزیر'


انتشار 09 شهریور 1396
بدون دیدگاه

به گزارش شبکه خبری دز (دز ان ان) روز کذشته معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به دعوت ریاست شهرک های صنعتی دزفول در دزفول حضور پیدا کرد که در این بازدید یکروزه چند واحد صنعتی افتتاح همچنین مسجد شهرک صنعتی کلنگ زنی شد و در پایان ...