SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول') OR (`po`.`tags` LIKE 'معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ تیر ۱۳۹۷
2018 July 21 /
/ 9 ذو القعدة 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول'


انتشار 30 خرداد 1396
بدون دیدگاه

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: اهدای اعضای بدن جوان مرگ مغزی شده دزفولی به سه بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید. ...

انتشار 07 بهمن 1395
بدون دیدگاه

با گذشت یک روز و با پیگیری مسئولان؛

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: با پیگیری مسئولان، درمانگاه های تامین اجتماعی دزفول پس از یک روز پلمب بودن، بازگشایی شدند. ...