SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,معاون اول رئیس‌جمهور ,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'معاون اول رئیس‌جمهور ,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,معاون اول رئیس‌جمهور ') OR (`po`.`tags` LIKE 'معاون اول رئیس‌جمهور ')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018 April 27 /
/ 12 شعبان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'معاون اول رئیس‌جمهور '


انتشار 15 فروردین 1396
بدون دیدگاه

معاون اول رییس‌جمهور به‌منظور افتتاح و کلنگ‌زنی چندین پروژه‌ اقتصادی و بازدید از کانون ریزگردها، چهارشنبه (16 فروردین‌ماه) به خوزستان سفر می‌کند. ...