SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,مسعود سخایی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'مسعود سخایی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,مسعود سخایی') OR (`po`.`tags` LIKE 'مسعود سخایی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۰ آذر ۱۳۹۷
2018 December 11 /
/ 3 ربيع ثاني 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'مسعود سخایی'


انتشار 17 دی 1396
بدون دیدگاه

بخشدار شهیون دزفول خبر داد:

بخشدار شهیون دزفول از بارش نیم متری برف در ارتفاعات کوهستانی سالند در بخش شهیون دزفول خبر داد. ...

انتشار 12 آذر 1395
بدون دیدگاه

بخشدار سردشت دزفول از طغیان رودخانه فصلی این بخش به دلیل بارندگی زیاد و قطع ارتباط شهر سالند با دزفول خبرداد. ...