SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,مرکز شیمی درمانی امام حسن مجتبی ,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'مرکز شیمی درمانی امام حسن مجتبی ,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,مرکز شیمی درمانی امام حسن مجتبی ') OR (`po`.`tags` LIKE 'مرکز شیمی درمانی امام حسن مجتبی ')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018 May 20 /
/ 6 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'مرکز شیمی درمانی امام حسن مجتبی '


انتشار 27 آذر 1395
بدون دیدگاه

جشنواره خیریه غذا برای کمک به بیماران سرطانی مرکز شیمی درمانی امام حسن مجتبی شامگاه جمعه در پارک دولت دزفول و به همت انجمن خیریه دست های مهربانی با مدیریت رامین درافشان برگزار شد. ...