SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,محمودرضا شیرازی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'محمودرضا شیرازی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,محمودرضا شیرازی') OR (`po`.`tags` LIKE 'محمودرضا شیرازی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
2018 July 23 /
/ 11 ذو القعدة 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'محمودرضا شیرازی'


انتشار 02 شهریور 1396
بدون دیدگاه

پس از جلسه امروز شوراي شهر و بررسي برنامه هاي "محمدعلي دوايي" به عنوان يكي از گزينه هاي شهرداري؛ "حسن نبوتي" و "محمودرضا شيرازي"، ٢ گزینه ديگر شهرداری دزفول، فردا جهت ارائه برنامه های خود در شورا حضور پيدا مي كنند. ...