SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,محمود محمودی نژاد,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'محمود محمودی نژاد,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,محمود محمودی نژاد') OR (`po`.`tags` LIKE 'محمود محمودی نژاد')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
2018 June 18 /
/ 5 شوال 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'محمود محمودی نژاد'


انتشار 29 مرداد 1396
بدون دیدگاه

مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دزفول:

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دزفول با اشاره به فوت سه تن از اعضای یک خانواده دزفولی در دو روز گذشته، گفت: علت مرگ این سه نفر هنوز نامعلوم است. ...