SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,محمدعلی آهنگران,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'محمدعلی آهنگران,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,محمدعلی آهنگران') OR (`po`.`tags` LIKE 'محمدعلی آهنگران')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۷ دی ۱۳۹۶
2018 January 17 /
/ 1 جماد أول 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'محمدعلی آهنگران'


انتشار 25 فروردین 1396
2 دیدگاه

قصه احمدي نژاد براي اصولگرايان شباهت عجيبي با داستان به ياد ماندني كفش هاي ميرزا نوروز دارد. ...

انتشار 31 اردیبهشت 1395
بدون دیدگاه

شبث بهمراهی مختار ثقفی به خونخواهی سیدالشهداء در آمد سپس در کشته شدن مختار توسط زبیریان حضور داشت و پس از غلبه حجاج بن یوسف (فرمانروای مروانیان) بر زبیریان در کوفه او به مروانیان پیوست. ...