SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,محمد کاظم پور,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'محمد کاظم پور,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,محمد کاظم پور') OR (`po`.`tags` LIKE 'محمد کاظم پور')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۸ تیر ۱۳۹۷
2018 July 19 /
/ 7 ذو القعدة 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'محمد کاظم پور'


انتشار 24 بهمن 1395
بدون دیدگاه

محمدکاظم پور اهل دزفول، سالهاست که عکاس شخصی آیت الله هاشمی است. او که روزهای زیادی را با «آیت الله» گذرانده خاطرات ناب و زیادی از ایشان در سینه دارد. ...