SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,محمد علی دوایی فر,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'محمد علی دوایی فر,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,محمد علی دوایی فر') OR (`po`.`tags` LIKE 'محمد علی دوایی فر')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
2021 January 26 /
/ 13 جماد ثاني 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'محمد علی دوایی فر'


انتشار 26 مرداد 1398
یک دیدگاه

شهردار دزفول نیز همانند شهردار خرم آباد تخلف مالی داشت!؟

شنیده ها حاکی از آن است شکایتهای مردمی در خصوص عدم اجرای حکم شهردار دزفول به دفتر جناب رئیسی رئیس قوه ارسال شده است و اکنون در انتظار اجرای عدالت هستیم. ...

انتشار 23 بهمن 1396
4 دیدگاه

شواهد نشان می دهد، کینه و نفاق قرار نیست ازین شهر رخت بر بسته و فضای دوستانه و برادری حاکم شود! هنگامیکه زعمای شهری اینگونه با یکدیگر در تقابل باشند ، روزهای خوشآیندی پیش رو نخواهیم داشت! ...

انتشار 11 مهر 1395
بدون دیدگاه

شهردار خرمشهر از تقدیم استعفای خود به استاندار خوزستان خبر داد. ...