SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,محل دفن هاشمی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'محل دفن هاشمی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,محل دفن هاشمی') OR (`po`.`tags` LIKE 'محل دفن هاشمی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۱ آبان ۱۳۹۶
2017 October 23 /
/ 3 صفر 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'محل دفن هاشمی'


انتشار 20 دی 1395
بدون دیدگاه

مراسم تشییع 10 صبح فردا از مقابل دانشگاه تهران آغاز می شود

با تصمیم خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی، پیکر ایشان در جوار امام خمینی دفن خواهد شد. ...