SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,فولاد روهینا جنوب,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'فولاد روهینا جنوب,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,فولاد روهینا جنوب') OR (`po`.`tags` LIKE 'فولاد روهینا جنوب')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
2018 June 20 /
/ 7 شوال 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'فولاد روهینا جنوب'


انتشار 16 فروردین 1396
بدون دیدگاه

به گزارش شبکه خبری دز(دز ان ان) امروز ، چند پروژه صنعتی در دزفول از جمله:فولاد ، قارچ ، کمپوست و روغن نباتی با حضور معاون اول رئیس جمهور ، وزیر صنعت معدن و تجارت ، استاندار و مسئولین شهرستانی و استانی افتتاح شدند. ...