SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,فوریت‌های پزشکی دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'فوریت‌های پزشکی دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,فوریت‌های پزشکی دزفول') OR (`po`.`tags` LIKE 'فوریت‌های پزشکی دزفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
2018 February 25 /
/ 10 جماد ثاني 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'فوریت‌های پزشکی دزفول'


انتشار 29 مرداد 1396
بدون دیدگاه

مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دزفول:

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دزفول با اشاره به فوت سه تن از اعضای یک خانواده دزفولی در دو روز گذشته، گفت: علت مرگ این سه نفر هنوز نامعلوم است. ...