SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دزفول') OR (`po`.`tags` LIKE 'فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دزفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
2018 May 23 /
/ 9 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دزفول'


انتشار 20 فروردین 1396
2 دیدگاه

فرمانده انتظامی دزفول گفت:تحقیق در خصوص سرقت از بقعه محمدابن جعفرطیار(ع) از بقاع متبرکه این شهرستان تا شناسایی و دستگیری عوامل آن ادامه دارد. ...

انتشار 18 بهمن 1395
بدون دیدگاه

فرمانده انتظامی دزفول خبرداد:

فرمانده انتظامی دزفول از انهدام باند سارقان بعنف خودرو در این شهرستان خبرداد. ...

انتشار 17 آذر 1395
بدون دیدگاه

فرمانده نیروی انتظامی دزفول خبر داد:

فرمانده نیروی انتظامی دزفول از دستگیری باندسارقان حرفه ای با 30 فقره سرقت موتور در این شهرستان خبرداد. ...

انتشار 09 آذر 1395
2 دیدگاه

فرمانده نیروی انتظامی دزفول گفت: مدیر یکی از شرکت های اسم و رسم دار دزفولی که تلگرام کارمندش را هک کرده بود توسط پلیس فتا دستگیر شد. ...