SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,عصبانیت,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'عصبانیت,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,عصبانیت') OR (`po`.`tags` LIKE 'عصبانیت')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
2018 April 20 /
/ 5 شعبان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'عصبانیت'


انتشار 18 دی 1395
بدون دیدگاه

اگر عصبانی هستید، برای ابراز آن راهی مناسب پیدا کنید چون فروخوردن خشم سطح ایمنی بدن شما را کاهش داده و شما را آماده ابتلا به سرطان می کند. ...

انتشار 14 آذر 1395
بدون دیدگاه

عصبانیت برای همه ما پیش آمده است. پزشکان معتقدند وقتی عصبانی هستیم نباید به رختخواب برویم. ...