SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,عباس چراغ چشم,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'عباس چراغ چشم,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,عباس چراغ چشم') OR (`po`.`tags` LIKE 'عباس چراغ چشم')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018 April 23 /
/ 8 شعبان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'عباس چراغ چشم'


انتشار 16 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

امیدواریم بزودی لیست نهایی کاندیداهای شورای اسلامی شهردزفول با عنوان "لیست واحد دزفول بزرگ" منتشر شده تا با رای مردم به این افراد گلچین شده که از طیف ها و جریان های مختلف تشکیل شده، دزفول جان تازه‌ای بگیرد و با تلاش این افراد جایگاه رفیع خود را بازیابد. ...