SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,صدام,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'صدام,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,صدام') OR (`po`.`tags` LIKE 'صدام')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
2018 May 27 /
/ 13 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'صدام'


انتشار 23 شهریور 1395
بدون دیدگاه

صدام که 10 سال پیش، در سحرگاه عید قربان سال 2006 به دار آویخته شد، پای چوبۀ دار، آخرین سخنان خود را دربارۀ ایران و ایرانیان بر زبان آورد. ...

انتشار 04 خرداد 1395
بدون دیدگاه

صدام با همه ادهایش هیچگاه نتوانست بفهمد که دفاع ملت ایران نه تنها با سایر جنگ‌ها تفاوت دارد بلکه مردمی هم که در مقابلش ایستاده است، یک مردم انقلابی با پیشینه دینی و اسلامی است که راهبری مدبر، آنها را هدایت می‌کند. ...