SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,صبحگاه مشترک,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'صبحگاه مشترک,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,صبحگاه مشترک') OR (`po`.`tags` LIKE 'صبحگاه مشترک')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
2019 April 20 /
/ 15 شعبان 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'صبحگاه مشترک'


انتشار 15 مهر 1396
بدون دیدگاه

به گزارش خبرنگار شبکه خبری دز(دز ان ان)، صبح امروز شنبه صبحگاه مشترک نیروهای مسلح دزفول به مناسبت هفته ناجا در میدان صبحگاه فرماندهی انتظامی شهرستان برگزار شد. ...

انتشار 10 مهر 1395
بدون دیدگاه

به گزارش خبرنگار شبکه خبری دز(دز ان ان)، صبح امروز شنبه صبحگاه مشترک نیروهای مسلح دزفول به مناسبت هفته ناجا در میدان صبحگاه فرماندهی انتظامی شهرستان برگزار شد. ...