SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شکرالله قارم,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شکرالله قارم,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شکرالله قارم') OR (`po`.`tags` LIKE 'شکرالله قارم')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
2020 April 04 /
/ 11 شعبان 1441
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شکرالله قارم'


انتشار 07 مرداد 1395
بدون دیدگاه

بخشدار چغامیش دزفول با بیان اینکه این بخش با 35 هزار نفر جمعیت و 27 روستا با کمبود ماشین آلات مکانیزه حمل زباله مواجه است گفت:بسیاری از ماشین آلات حمل زباله این بخش فرسوده و غیرقابل استفاده هستند. ...

انتشار 06 اردیبهشت 1395
بدون دیدگاه

بخشدار چغامیش دزفول خبر داد:

بخشدار چغامیش دزفول گفت: سیلاب اخیر در استان، خسارت های اقتصادی زیادی به حوزه های راه، مخابرات، برق مزارع، دام و خانه های روستاهای بخش چغامیش دزفول وارد کرد. ...