SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شورای پنجم,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شورای پنجم,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شورای پنجم') OR (`po`.`tags` LIKE 'شورای پنجم')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۶ دی ۱۳۹۶
2018 January 16 /
/ 29 ربيع ثاني 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شورای پنجم'


انتشار 21 شهریور 1396
بدون دیدگاه

رئیس کمیسیون خدمات شورای شهر دزفول گفت: طرح جامع تفریحگاه ساحلی دز (علی‌کله) در دستور کار قرار خواهد گرفت. ...

انتشار 01 شهریور 1396
بدون دیدگاه

سخنگوي شوراي پنجم دزفول با بيان اينكه نخستين جلسه رسمی شورا بدون تنش و حاشیه برگزار شد؛ از بررسي چهار گزينه براي شهرداري دزفول خبر داد. ...