SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شورای پنجم,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شورای پنجم,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شورای پنجم') OR (`po`.`tags` LIKE 'شورای پنجم')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ آبان ۱۳۹۸
2019 November 21 /
/ 24 ربيع أول 1441
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شورای پنجم'


انتشار 09 اردیبهشت 1397
یک دیدگاه

پس از انتخاب مهندس دوایی فر با آراء قاطع همه اعضای شورا، مسئولیت وی سنگین تر شده و قاعدتا این رای قاطع گواه آن است که شورا بهترین گزینه را انتخاب کرده و باید بهترین عملکرد را از این گزینه شاهد خواهیم باشیم! ...

انتشار 21 شهریور 1396
بدون دیدگاه

رئیس کمیسیون خدمات شورای شهر دزفول گفت: طرح جامع تفریحگاه ساحلی دز (علی‌کله) در دستور کار قرار خواهد گرفت. ...

انتشار 01 شهریور 1396
بدون دیدگاه

سخنگوي شوراي پنجم دزفول با بيان اينكه نخستين جلسه رسمی شورا بدون تنش و حاشیه برگزار شد؛ از بررسي چهار گزينه براي شهرداري دزفول خبر داد. ...