SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شورای امنیت,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شورای امنیت,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شورای امنیت') OR (`po`.`tags` LIKE 'شورای امنیت')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۹ مهر ۱۳۹۷
2018 October 21 /
/ 11 صفر 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شورای امنیت'


انتشار 20 شهریور 1396
بدون دیدگاه

کره‌شمالی در بیانیه‌ای اعلام کرد، اگر پیشنهاد مورد نظر واشنگتن برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه پیونگ‌یانگ در جلسه شورای امنیت تصویب شود ایالات متحده بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد. ...