SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شهیون,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شهیون,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شهیون') OR (`po`.`tags` LIKE 'شهیون')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۹ دی ۱۳۹۹
2021 January 18 /
/ 5 جماد ثاني 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شهیون'


انتشار 10 آذر 1397
یک دیدگاه

بخش کوهستانی شهیون دزفول 2 هزار و 892 کیلومتر مربع وسعت دارد که بیش از 70 درصد روستاهای آن جاده مناسب ندارند. ...

انتشار 17 دی 1396
یک دیدگاه

بخشدار شهیون دزفول خبر داد:

بخشدار شهیون دزفول از بارش نیم متری برف در ارتفاعات کوهستانی سالند در بخش شهیون دزفول خبر داد. ...

انتشار 08 دی 1396
بدون دیدگاه

مدیر آموزش و پرورش منطقه سردشت دزفول با بحرانی توصیف کردن وضعیت مدارس سردشت و شهیون به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات گفت:40 واحد آموزشی در این مناطق کوهستانی از آب لوله کشی و سرویس بهداشتی محروم بوده و بعضا دیوار کشی نیستند. ...