SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شهیندخت مولاوردی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شهیندخت مولاوردی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شهیندخت مولاوردی') OR (`po`.`tags` LIKE 'شهیندخت مولاوردی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
2018 June 21 /
/ 8 شوال 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شهیندخت مولاوردی'


انتشار 18 مرداد 1396
بدون دیدگاه

حسن روحانی، طی احکام جداگانه ای خانم دکتر معصومه ابتکار را به عنوان "معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده"، خانم دکتر لعیا جنیدی را به عنوان "معاون حقوقی رییس جمهور" و خانم شهیندخت مولاوردی را به عنوان «دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی» منصوب کرد. ...