SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شهید,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شهید,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شهید') OR (`po`.`tags` LIKE 'شهید')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۵ آبان ۱۳۹۹
2020 October 26 /
/ 10 ربيع أول 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شهید'


انتشار 31 مرداد 1396
بدون دیدگاه

رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران دزفول:

رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران دزفول گفت: پیکر شهید والا مقام علی‌بهار پس از ۳۵ سال در دزفول به خاک سپرده می‌شود. ...

انتشار 26 تیر 1396
بدون دیدگاه

پیکر پاک و مطهر یکی از شهدای عملیات رمضان از دزفول پایتخت مقاومت ایران شناسایی شد و به خاک وطن بازگشت. ...