SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شهید علی بهار,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شهید علی بهار,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شهید علی بهار') OR (`po`.`tags` LIKE 'شهید علی بهار')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
2019 January 23 /
/ 17 جماد أول 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شهید علی بهار'


انتشار 31 مرداد 1396
بدون دیدگاه

رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران دزفول:

رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران دزفول گفت: پیکر شهید والا مقام علی‌بهار پس از ۳۵ سال در دزفول به خاک سپرده می‌شود. ...