SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شهردار دفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شهردار دفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شهردار دفول') OR (`po`.`tags` LIKE 'شهردار دفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
2018 July 23 /
/ 11 ذو القعدة 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شهردار دفول'


انتشار 04 شهریور 1396
بدون دیدگاه

با رای قاطع شورای اسلامی شهر:

نشست اعضای شورای پنجم شهر دزفول با بررسی برنامه های دو نامزد دیگرتصدی پست شهرداری این شهر روز جمعه راس ساعت 10 برگزار شد. محمودرضا شیرازی وحسن نبوتی دور نامزد تصدی پست شهرداری برنامه های خود را ارائه کردند. محمد علی دوایی فر پیش ازاین در جلسه رو گذشته شورا ح ...