SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شغل,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شغل,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شغل') OR (`po`.`tags` LIKE 'شغل')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
2019 May 19 /
/ 15 رمضان 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شغل'


انتشار 04 مهر 1396
بدون دیدگاه

حداقل دستمزد کارگران حدود ۹۳۰ هزار تومان است اما داشتن یک شغل پردرآمد مطمئنا خواسته همه افراد جامعه است البته به دست آوردن مشاغل پردرآمد کار چندان راحتی هم نیست. ...