SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شرکت کشاوزی جلگه دز,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شرکت کشاوزی جلگه دز,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شرکت کشاوزی جلگه دز') OR (`po`.`tags` LIKE 'شرکت کشاوزی جلگه دز')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
2018 June 18 /
/ 5 شوال 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شرکت کشاوزی جلگه دز'


انتشار 16 فروردین 1396
بدون دیدگاه

با حضور معاون اول رئيس جمهور و چندتن از وزیران و مسئولان کشوری کارخانه تولید کمپوست به ظرفیت 50 هزار تن در سال در دزفول افتتاح شد. ...