SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شرکت فولاد دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شرکت فولاد دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شرکت فولاد دزفول') OR (`po`.`tags` LIKE 'شرکت فولاد دزفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
2018 May 23 /
/ 9 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شرکت فولاد دزفول'


انتشار 15 فروردین 1396
بدون دیدگاه

به گزارش شبکه خبری دز (دز ان ان) شب گذشته ، استاندار خوزستان به همراه فرماندار ویژه شهرستان دزفول از شرکت های فولاد ، قارچ و روغن نباتی دزفول بازدید کردند ، قرار است این شرکتها پنج شنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری برسند. ...