SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شبكه هاي اجتماعي,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شبكه هاي اجتماعي,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شبكه هاي اجتماعي') OR (`po`.`tags` LIKE 'شبكه هاي اجتماعي')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۱ آبان ۱۳۹۶
2017 October 23 /
/ 3 صفر 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شبكه هاي اجتماعي'


انتشار 31 فروردین 1396
بدون دیدگاه

نقش شبکه های اجتماعی در پیشرفت دموکراسی و تثبیت آن بسیار مهم و غیر قابل انکار است. ...