SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,سید حبیب حبیب‌پور,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'سید حبیب حبیب‌پور,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,سید حبیب حبیب‌پور') OR (`po`.`tags` LIKE 'سید حبیب حبیب‌پور')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
2018 May 22 /
/ 8 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'سید حبیب حبیب‌پور'


انتشار 19 آبان 1395
3 دیدگاه

نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس گفت: وظیفه ما بعد از جنگ تحمیلی حضور در جنگ نرم است که تبیین آن بر عهده تحلیلگران دفاع مقدس است. باید بدانیم که جنگ تمام نشده بلکه شکل، جغرافیا و وسعت آن فرق کرده است. ...