SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,سرهنگ الهامی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'سرهنگ الهامی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,سرهنگ الهامی') OR (`po`.`tags` LIKE 'سرهنگ الهامی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
2018 May 23 /
/ 9 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'سرهنگ الهامی'


انتشار 20 فروردین 1396
2 دیدگاه

فرمانده انتظامی دزفول گفت:تحقیق در خصوص سرقت از بقعه محمدابن جعفرطیار(ع) از بقاع متبرکه این شهرستان تا شناسایی و دستگیری عوامل آن ادامه دارد. ...