SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,سد دز,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'سد دز,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,سد دز') OR (`po`.`tags` LIKE 'سد دز')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۱ آذر ۱۳۹۶
2017 November 22 /
/ 4 ربيع أول 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'سد دز'


انتشار 31 فروردین 1396
بدون دیدگاه

مدیر عامل سد و نیروگاه دز حجم خالی دریاچه این سد را 450 میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت:در حال حاضر بین تراز نرمال و ماکزیمم قرار داریم و روند آبگیری سد دز به صورت نرمال و طبیعی در حال انجام است. ...

انتشار 24 خرداد 1395
11 دیدگاه

رسانه مشکل ساز که نقادی و طنز را سرلوحه خود قرار داده بایستی بداند در طنز پردازی توهین، هجو و مسخره کردن اشخاص حقیقی و حقوقی جایگاهی ندارد! و مخاطب فهیم در اولین نظر متوجه این مسئله خواهد شد! ...

انتشار 28 فروردین 1395
بدون دیدگاه

در حال حاظر ورودی آب از مخزن سد دز به رودخانه قریب به ۴۰۰۰ هزار متر مکعب بر ثانیه است و انتظار می رود که در حال حاظر با بارشهای کنونی این مقدار نیز بیشتر شود. ...

انتشار 26 فروردین 1395
بدون دیدگاه

شهردار دزفول از نجات جان سه مسافر گرفتار در ساحل رودخانه دز ناشی از طغیان این رودخانه خبر داد. ...