SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,ساختمان‌ فرهنگی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'ساختمان‌ فرهنگی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,ساختمان‌ فرهنگی') OR (`po`.`tags` LIKE 'ساختمان‌ فرهنگی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
2018 May 27 /
/ 13 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'ساختمان‌ فرهنگی'


انتشار 04 آذر 1395
13 دیدگاه

با وجود بی توجهی مسئولان از تعطیلی کانون پرورش فکری کودکان؛

حدود 2 هفته از پلمپ یکی از قدیمی ترین ساختمان‌های فرهنگی شهر می گذرد. ساختمانی که بعد از نزدیک به نیم قرن فعالیت، حالا دیگر صدای خنده بچه‌ها در آن نمی پیچد. ...