SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,زورخانه,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'زورخانه,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,زورخانه') OR (`po`.`tags` LIKE 'زورخانه')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۱ آبان ۱۳۹۶
2017 October 23 /
/ 3 صفر 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'زورخانه'


انتشار 24 فروردین 1396
بدون دیدگاه

به گزارش شبکه خبری دز (دز ان ان) مراسم میلاد امام علی (ع) در زورخانه شهداء شهرستان دزفول با حضور مسئولین ، شیفتگان و دلدادگان امام علی (ع) و دوستداران ورزش باستانی برگزار شد. ...