SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,زورخانه,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'زورخانه,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,زورخانه') OR (`po`.`tags` LIKE 'زورخانه')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
2018 May 22 /
/ 8 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'زورخانه'


انتشار 24 فروردین 1396
بدون دیدگاه

به گزارش شبکه خبری دز (دز ان ان) مراسم میلاد امام علی (ع) در زورخانه شهداء شهرستان دزفول با حضور مسئولین ، شیفتگان و دلدادگان امام علی (ع) و دوستداران ورزش باستانی برگزار شد. ...