SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,زورخانه شهدا دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'زورخانه شهدا دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,زورخانه شهدا دزفول') OR (`po`.`tags` LIKE 'زورخانه شهدا دزفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ تیر ۱۳۹۶
2017 July 21 /
/ 27 شوال 1438
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'زورخانه شهدا دزفول'


انتشار 24 فروردین 1396
بدون دیدگاه

به گزارش شبکه خبری دز (دز ان ان) مراسم میلاد امام علی (ع) در زورخانه شهداء شهرستان دزفول با حضور مسئولین ، شیفتگان و دلدادگان امام علی (ع) و دوستداران ورزش باستانی برگزار شد. ...