SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,رژه روز ارتش,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'رژه روز ارتش,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,رژه روز ارتش') OR (`po`.`tags` LIKE 'رژه روز ارتش')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۱ آبان ۱۳۹۹
2020 October 22 /
/ 6 ربيع أول 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'رژه روز ارتش'


انتشار 31 فروردین 1396
بدون دیدگاه

به گزارش شبکه خبری دز (دز ان ان) رژه روز ملی ارتش همزمان با سراسر کشور در پایتخت مقاومت ایران ، دزفول قهرمان با حضور پرشور مردم ، نیروهای عملیاتی و مسئولین شهرستانی برگزار شد. ...