SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,روز زمین,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'روز زمین,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,روز زمین') OR (`po`.`tags` LIKE 'روز زمین')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۴ خرداد ۱۳۹۷
2018 May 25 /
/ 11 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'روز زمین'


انتشار 05 فروردین 1396
بدون دیدگاه

امسال نیز به مناسبت روز جهانی «ساعت زمین» روز شنبه ۵ فروردین ماه لامپ‌های مراکز عمومی کشور از جمله وزارت نیرو برای یک ساعت خاموش می‌شوند. این برنامه امسال در روز شنبه ۵ فروردین ۹۶ از ساعت ۲۰.۳۰ تا ۲۱.۳۰ اجرا خواهد شد. ...