SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,روز جهانی تاتر,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'روز جهانی تاتر,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,روز جهانی تاتر') OR (`po`.`tags` LIKE 'روز جهانی تاتر')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۶ آذر ۱۳۹۹
2020 November 26 /
/ 11 ربيع ثاني 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'روز جهانی تاتر'


انتشار 17 اردیبهشت 1395
بدون دیدگاه

به گزارش شبکه خبری دز(دز ان ان)، پیش از ظهر امروز جمعه همایش بزرگداشت روز جهانی تئاتر با حضور هنرمندان و پیشکسوتان تاتر شهرستان و همچنین مسئولین شهری واستانی در محل مجتمع فرهنگی- سینمایی دزفول برگزار گردید. ...