SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,روز جهانی تئاتر,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'روز جهانی تئاتر,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,روز جهانی تئاتر') OR (`po`.`tags` LIKE 'روز جهانی تئاتر')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۴ فروردین ۱۳۹۷
2018 March 24 /
/ 8 رجب 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'روز جهانی تئاتر'


انتشار 08 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

به گزارش شبکه خبری دز(دز ان ان)، به مناسبت روز جهانی تئاتر، همایش نکوداشت هنرمندان تئاتر شهرستان دزفول با حضور هنرمندان و برخی از مسئولان شهری در سالن اداره ارشاد دزفول برگزار شد. ...