SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,روح الله بهشتی فرد,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'روح الله بهشتی فرد,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,روح الله بهشتی فرد') OR (`po`.`tags` LIKE 'روح الله بهشتی فرد')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
2021 March 09 /
/ 26 رجب 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'روح الله بهشتی فرد'


انتشار 16 بهمن 1395
4 دیدگاه

به گزارش شبکه خبری دز (دز ان ان) ساعتی پیش شهردار دزفول به همراه رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر و جمعی از مدیران شهرداری دزفول در راستای اجرای مصوبه ستاد بحران شهرستان دزفول ، به ساماندهی و هدایت افراد بی خانمان و کارتون خواب به طرف کمپ در نظر گرفته شده شه ...

انتشار 23 فروردین 1395
بدون دیدگاه

آمارها از افزایش گرایش به مصرف قلیان در جامعه حکایت دارند و تنها در یک دوره پنج‌ساله مصرف قلیان روزانه دو برابر شده است. ۸۰ درصد قلیان‌سراها، حتی از اتحادیه صنفی مربوطه نیز مجوز ندارند. این اظهارنظر روز گذشته یک مقام مسئول در وزارت بهداشت در حالی انجام می‌گی ...