SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,رضا گلزار,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'رضا گلزار,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,رضا گلزار') OR (`po`.`tags` LIKE 'رضا گلزار')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۸ مهر ۱۳۹۶
2017 October 20 /
/ 30 محرم 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'رضا گلزار'


انتشار 14 فروردین 1396
بدون دیدگاه

جشن تولد رضا گلزار برگزار شد که در ادامه عکس هایی از جشن تولد 40 سالگی محمدرضا گلزار را مشاهده خواهید کرد. ...