SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,رضا قپانچی پور,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'رضا قپانچی پور,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,رضا قپانچی پور') OR (`po`.`tags` LIKE 'رضا قپانچی پور')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ تیر ۱۳۹۷
2018 July 21 /
/ 9 ذو القعدة 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'رضا قپانچی پور'


انتشار 31 مرداد 1396
بدون دیدگاه

صیادان متخلفی که با استفاده از شوکر در پارک ملی دز در حال صید ماهی بودند با محیط بانان این پارک درگیر شده و آنان را مصدوم کردند. ...

انتشار 22 اسفند 1395
بدون دیدگاه

رئیس اداره پارک ملی دز خبر داد:

رئیس اداره پارک ملی دز از بازسازی جاده، در و فنس کشی سایت گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دز خبر داد. ...

انتشار 21 اسفند 1395
2 دیدگاه

رئیس پارک ملی دز از آغاز برنامه رها سازی گوزن های زرد ایرانی در محدوده این پارک خبر داد و گفت:در نخستین گام از این برنامه سه راس گوزن زرد از سایت ایلام به این پارک منتقل شدند. ...