SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,ذرت,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'ذرت,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,ذرت') OR (`po`.`tags` LIKE 'ذرت')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
2020 May 30 /
/ 8 شوال 1441
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'ذرت'


انتشار 02 خرداد 1396
بدون دیدگاه

2 رقم بذر ذرت با نام بذر هیبرید ذرت دانه ای 611 و بذر هیبرید ذرت علوفه ای دانیال 690 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول معرفی شد. ...

انتشار 06 تیر 1395
بدون دیدگاه

نخستین بار یک کشاورز اهل اوکلاهاما این ذرت را شناسایی کرده و به کشت آن پرداخت. به این محصول در ابتدا ذرت شیشه‌ای می‌گفتند، ولی پس از مدتی کشاورزان دریافتند که این ذرّت به رغم ظاهر خوش رنگ و فریبنده، بسیار دیر هضم و سفت است. ...