SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,دکتر غلامرضا شریعتی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'دکتر غلامرضا شریعتی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,دکتر غلامرضا شریعتی') OR (`po`.`tags` LIKE 'دکتر غلامرضا شریعتی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
2020 March 30 /
/ 6 شعبان 1441
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'دکتر غلامرضا شریعتی'


انتشار 26 مهر 1395
بدون دیدگاه

استاندار خوزستان دستور داد پایانه صادراتی دزفول که از مصوبات معوق کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان بوده است، ظرف دو هفته آینده تعیین تکلیف شود. ...

انتشار 10 مرداد 1395
بدون دیدگاه

به گزارش شبکه خبری دز(دز ان ان)، در ادامه سفرهای استانی استاندار خوزستان صبح امروز "غلامرضا شریعتی" جهت کلنگ زنی، احداث و بازدید از کارخانه های شهرستان و دیدار با مسئولین شهری وارد دزفول شد. ...