SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,دکتر شیروی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'دکتر شیروی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,دکتر شیروی') OR (`po`.`tags` LIKE 'دکتر شیروی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۵ تیر ۱۳۹۸
2019 June 26 /
/ 23 شوال 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'دکتر شیروی'


انتشار 10 اسفند 1395
6 دیدگاه

باید بدون توجه به منافع این گروه یا آن گروه، با عبرت از اشتباهات گذشته مناطق مختلف کشور، مانع تکرار بحران احتمالی دیگری در این شهرستان دزفول شد ...

انتشار 23 بهمن 1395
2 دیدگاه

در پی انتشار برخی خبرها و اضهار نظرها از سوی فرماندار و مشاور وی از وضعیت پالایشگاه دزفول در سایتها و فضای مجازی، دکتر امیر حسین شیروی در وانکش به این موضوع شدیدا به استاندار خوزستان اعتراض کرد. ...