SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,دکتر حسن هاشمی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'دکتر حسن هاشمی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,دکتر حسن هاشمی') OR (`po`.`tags` LIKE 'دکتر حسن هاشمی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
2018 February 25 /
/ 10 جماد ثاني 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'دکتر حسن هاشمی'


انتشار 22 دی 1395
بدون دیدگاه

در دور آینده دولت با توجه به اینکه روابط بین‌الملل ایران با کشورهای دنیا بهتر خواهد شد و شرایط اقتصادی دولت هم مناسب‌تر می‌شود، باید آرزوهای بر زمین مانده درباره محرومان و نیازمندان را حتما محقق کنیم. ...