SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,دکتر امیر سیاهپوش,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'دکتر امیر سیاهپوش,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,دکتر امیر سیاهپوش') OR (`po`.`tags` LIKE 'دکتر امیر سیاهپوش')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۶ دی ۱۳۹۶
2018 January 16 /
/ 29 ربيع ثاني 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'دکتر امیر سیاهپوش'


انتشار 29 آبان 1395
2 دیدگاه

رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با بیان اینکه تشخیص آلرژن‌زایی یک ترکیب یا ماده مؤثره گیاهی یک روند مشخص دارد و کار متخصصان فارماکوگنوزی است، گفت: متأسفانه در ستادهایی که برای بررسی مشکل تنگی‌نفس پس از اولین باران پاییزی در ...