SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,دولت یازدهم,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'دولت یازدهم,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,دولت یازدهم') OR (`po`.`tags` LIKE 'دولت یازدهم')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018 May 20 /
/ 6 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'دولت یازدهم'


انتشار 17 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که در دولت یازدهم همه وزرا، اطلاعات اموال خود را اعلام کردند. ...

انتشار 26 اردیبهشت 1395
بدون دیدگاه

ماجرای حقوق مدیران دولتی تنها مختص به دولت یازدهم نیست و در دولت قبل هم موارد متعددی از آن رسانه‌ای شده است اما هیچ‌کدام بازتاب آنچه در روزهای اخیر رخ داده را نداشته است. ...