SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,دلواپسان,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'دلواپسان,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,دلواپسان') OR (`po`.`tags` LIKE 'دلواپسان')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
2018 May 22 /
/ 8 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'دلواپسان'


انتشار 27 فروردین 1396
5 دیدگاه

پس از آنکه در ایام اصلاحات، اصلاح‌طلبان و حامیانشان، در همه موارد، رأی خود را بر سر سایرین می‌کوفتند، انتخابات شورای شهر دوم تهران که با برد اصولگرایان همراه بود، به مثابه نفسی تازه بود برای اصولگرایان. ...

انتشار 05 دی 1395
بدون دیدگاه

گاهی برخی در مناظرات و مباحثات، خودشان یک حریف ضعیف و سطحی می‌سازند و بعد به جنگ همان حریف ضعیفِ ساختگی می‌روند و با افتخار پیروزی خود را بر همان حریف ضعیفِ ساختگی جشن می‌گیرند! ...